COLABORA

Aportacions

El principal objectiu d’BMS és incrementar la dotació de fons per donar suport a la investigació i fomentar la detecció precoç del càncer de mama.

BMS està fundada a la ciutat de Lleida i el seu àmbit d’actuació abasta tota la geografia espanyola.

És una iniciativa privada que es finança mitjançant aportacions i donacions d’empreses i micro-recaptacions de particulars.

Una de les premisses fonamentals de BMS és gestionar aquestes contribucions amb la màxima transparència, donant sempre a conèixer a cada col · laborador amb exactitud quin és el destí de la seva donació econòmica o esforç participatiu.

La política de BMS és mantenir unes despeses estructurals mínims que garanteixi que la recaptació dels fons es dedica, gairebé íntegrament, al seu objectiu fundacional: contribuir al desenvolupament de la investigació del càncer de mama.