SOBRE el

Càncer de pit


Càncer de mama

El càncer de mama és el tumor més freqüent en la dona europea, amb una incidència que va en augment. En només dues dècades, el risc de desenvolupar un càncer de mama al llarg de la vida de la dona espanyola ha passat d’1 cas entre 18 dones a 1 entre 11. A Europa ja afecta 1 de cada 10 dones. A Catalunya, el càncer de mama és la primera causa de mort en les dones entre 35 i 69 anys, per sobre de qualsevol altra causa, tumoral o no.

En qué consisteix el càncer de mama?

El càncer de mama consisteix en un creixement anormal i desordenat de les cèl·lules d’aquest teixit

La majoria dels tumors que es produeixen en la mama són benignes, no cancerosos, i són deguts a lesions fibroquísticas.

Els tumors benignes estan relacionats en la seva majoria amb factors genètics. Els símptomes que produeixen són dolor i inflamació, però ni es disseminen a la resta de l’organisme ni són perillosos.

Dins dels tumors malignes, existeixen diversos tipus en funció del lloc de la mama on es produeixi el creixement anormal de les cèl·lules i segons el seu estadi.

Els tumors poden ser localitzats o haver-se estès, a través dels gots sanguinis o mitjançant els gots limfàtics, i haver donat lloc a metàstasi, és a dir, a un càncer en un òrgan distant a l’originari.

De tots els casos de càncer de mama, només el 7-10% d’ells presenta metàstasi d’inici.