LA BECA

BMSBMS té com a objectiu recaudar fons per finançar projectes punters en investigació contra el càncer de pit.Beca Marta Santamaria

BECA MARTA SANTAMARIA és una iniciativa privada que neix de la voluntat dels familiars i amics de Marta Santamaria, una lleidatana morta en 2009 a causa d’un càncer de mama, per impulsar i coordinar esforços enfront d’aquesta malaltia.

Es tracta d’una singular aposta mèdic-científica combinada amb un important impuls de conscienciació i sensibilització ciutadana. El principal objectiu de *BMS és incrementar la dotació de fons per recolzar la investigació oncològica translacional en càncer de mama i fomentar la seva detecció precoç.

Quins projectes recolzem?

La Beca-Projecto Marta Santamaría neix amb la voluntat de recolzar projectes capdavanters d’investigació en càncer de mama. En cadascuna de les seves edicions, recaptarà fons per a diferents Fundacions dedicades a la investigació d’aquest tipus de càncer.

Àmbit d’actuació

BMS està fundada a la ciutat de Lleida i el seu àmbit d’actuació aconsegueix tota la geografia espanyola.

Com ens financem?

BMS es finança mitjançant aportacions i donacions d’empreses, micro-recaptacions de particulars i a través de l’organització d’actes i esdeveniments de tota índole: culturals, esportius, socials, etc. Les activitats organitzades per Beca Marta Santamaria per recaptar fons demostren l’esperit de lluita i obstinació amb el qual aquest projecte ha nascut, així com l’important esforç de conscienciació i sensibilització social que està duent a terme.

Una de les premisses fonamentals de BMS és gestionar aquestes contribucions amb la màxima transparència, donant sempre a conèixer a cada col·laborador amb exactitud quin és la destinació de la seva donació econòmica o esforç participatiu.

La política de BMS és mantenir unes despeses estructurals mínimes que garanteixi que la recaptació dels fons es dedica, gairebé íntegrament, al seu objectiu fundacional: contribuir al desenvolupament de la investigació en càncer de mama.