SOBRE el

Càncer de pit


Classificació dels tipus de càncer de mama

Classificació dels tipus de càncer de mama

Carcinoma ductal in situ. S’origina a les cèl·lules de les parets dels conductes mamaris. Es tracta d’un càncer molt localitzat, que no s’ha estès a altres zones ni ha produït metàstasi. Per aquest motiu, la malaltia «premaligna» pot extirpar-se fàcilment. La taxa de curació se situa al voltant del 100%. Aquest tipus de tumor es pot detectar a través d’una mamografia.
Carcinoma ductal infiltrant (o invasiu). És el que s’inicia en el conducte mamari però aconsegueix travessar-lo, passa al teixit adipós de la mama i després es pot estendre a altres parts del cos. És el més freqüent dels carcinomes de mama, es dóna en el 80% dels casos.

Carcinoma lobular in situ. S’origina a les glàndules mamàries (o lòbuls) i, tot i que no es tracta d’un veritable càncer, augmenta el risc que la dona pugui desenvolupar un tumor en el futur. Sol aparèixer abans de la menopausa. Un cop es detecta, és important fer una mamografia de control anual i diversos exàmens clínics per vigilar el possible desenvolupament del càncer.
Carcinoma lobular infiltrant (o invasiu). Comença a les glàndules mamàries però es pot estendre i pot destruir altres teixits del cos. Entre el 10% i el 15% dels tumors de mama són d’aquest tipus. Aquest carcinoma és més difícil de detectar mitjançant una mamografia.
Carcinoma inflamatori. És un tipus de càncer poc comú, només representa l’1% del total dels tumors cancerosos de mama. És agressiu i de ràpid creixement. Fa envermellir la pell del pit i n’augmenta la temperatura. La pell es torna gruixuda i adopta l’aparença de la pell de la taronja. A més, poden aparèixer arrugues i protuberàncies. Aquests símptomes es deuen al bloqueig que produeixen les cèl·lules canceroses sobre els vasos limfàtics.

Incidència en augment

El càncer de mama és el tumor més freqüent en la dona europea, amb una incidència que va en augment. En només dues dècades, el risc de desenvolupar un càncer de mama al llarg de la vida de la dona espanyola ha passat d’1 cas entre 18 dones a 1 entre 11. A Europa ja afecta 1 de cada 10 dones. A Catalunya, el càncer de mama és la primera causa de mort en les dones entre 35 i 69 anys, per sobre de qualsevol altra causa, tumoral o no.

Nous avenços esperançadors

Actualment es comença a observar una disminució en la taxa de mortalitat específica, fet que respon a tres motius principals: en primer lloc, l’increment de diagnòstics en fases inicials; en segon lloc, el coneixement de les característiques biològiques del tumor i, finalment, l’estandardització dels tractaments sistèmics adjuvants en fases inicials, tractaments que són específics en funció de les característiques clíniques, microscòpiques i moleculars dels tumors.

Nous avenços en el coneixement d’aquestes característiques permeten el disseny de fàrmacs dirigits específicament a alguna d’elles. Així, els tractaments «individualitzats» o orientats segons les característiques del tumor permetran augmentar la taxa de curació d’aquesta malaltia en la pròxima dècada.