SOBRE el

Càncer de pit


Quan consultar al ginecòleg

Cal acudir al ginecòleg sempre que es noti:

Cal recordar que, en la majoria dels casos, aquests signes o símptomes només indiquen la presència d’algun problema benigne a les mames, i que només en un petit nombre de casos corresponen a un procés maligne (càncer de mama).

No s’ha d’oblidar que com abans s’efectuï el diagnòstic, majors seran les possibilitats de curació.